TOPICS

CATEGORY

A Guide to Pant Breaks and Proper Pant Length

04.01.2021

BUSINESS

 

1.No Break
มีความยาวอยู่ที่ประมาณข้อเท้า หรือชายกางเกงอยู่แถวขอบตรงรองเท้าพอดี ข้อควรระวังคือเวลานั่งจะเห็นถุงเท้า เพราะฉะนั้นต้องเลือกถุงเท้าที่มีความยาวที่พอดีกัน ให้ลุค Casual และมีสไตล์ แต่ความยาวระดับนี้อาจไม่เหมาะสมกับ Business และงานเลี้ยงที่เป็นทางการนัก

 

 

2.Quarter Break
เป็นความยาวที่ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไป ขากางเกงด้านหน้าจะคลุมรองเท้าเล็กน้อย สร้างรอยยับเล็กๆ ตรงส่วนปลายขากางเกง ให้ลุคเรียบร้อยและมีสไตล์ ใส่ได้กับทุกงาน ข้อควรระวังคือเวลานั่งจะเห็นถุงเท้า เพราะฉะนั้นต้องเลือกถุงเท้าที่มีความยาวที่พอดีกันและระวังไม่ให้ปลายขากางเกงเข้าไปในรองเท้า formality สูง

 

 

3.Half Break
ชายกางเกงจะอยู่ที่ประมาณครึ่งส้นเท้า สร้างรอยยับด้านหน้าชัดเจนขึ้น ให้ลุคเรียบร้อยและมีสไตล์ ใส่ได้กับทุกงาน ข้อควรระวังคือไม่ให้ปลายขากางเกงเข้าไปในรองเท้า

 

 

4.Full Break
เป็นความยาวที่รอยยับจะกองลงให้เห็นอย่างชัดเจน เห็นรอยยับแค่ 1 ขยักเท่านั้น ให้ลุคที่สง่างาม ใส่ได้กับทุกงาน ข้อควรระวังคือไม่ให้ปลายขากางเกงเข้าไปในรองเท้า