TOPICS

CATEGORY

เทคนิคการปรับสายเข็มขัดด้วยตัวเอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!

30.03.2021

BUSINESS

เทคนิคการปรับสายเข็มขัดด้วยตัวเอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงนี้หลายคนได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านและเริ่มออกกำลังกายหรือเล่นกล้ามมากขึ้น จนเริ่มได้ยินหลาย ๆ คนดีใจบอกว่าเอวเล็กลง ซึ่งหากรูปร่างของผู้ใส่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข็มขัดใหม่ แต่ถ้าเข็มขัดหลวมขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านปรับเองได้ไม่ยาก คราวนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปรับสายเข็มขัดกัน

 

STEP 1

รัดเข็มขัดและเช็คความยาวสายเข็มขัด

จำนวนรูของเข็มขัดสำหรับนักธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่และมี 5 รู เริ่มแรกให้ลองรัดเข็มขัด แล้ววัดความยาวจากด้านในสุดถึงรูที่ 3 (ตรงกลาง)

 

STEP 2

แยกหัวเข็มขัดและสายออกจากกัน

ใช้ไขควงปากแบนงัดตรงช่องระหว่างหัวเข็มขัดที่เป็นโลหะเพื่อเปิดหัวเข็มขัด เมื่อหัวเข็มขัดเปิดแล้วจึงค่อย ๆ ดึงสายออกมา

 

STEP 3

ทำเครื่องหมายที่สายเข็มขัดแล้วตัด

ใช้กรรไกรตัดสายเข็มขัดโดยอ้างอิงความยาวให้ไม่เกินจากความยาวที่วัดได้ใน STEP 1 แต่ละรูจะห่างกันประมาณ 2.5 ซม. จะใช้ปากกาทำเครื่องหมายและตัดก็ได้

 

STEP 4

ติดหัวเข็มขัดเข้ากับสายเข็มขัด

สอดสายเข็มขัดที่ตัดแล้วเข้าไปในหัวเข็มขัด แล้วกดหัวเข็มขัดลง ลองดึงเบา ๆ เพื่อดูว่าแน่นแล้วหรือยัง