JACKET

โดยเราจะแบ่งเป็น 4 ทรงตามประเภทรูปร่างของคุณผู้ชาย ดังนี้

BLACK LINE SILVER LINE
SKINNY MODEL CLASSICO TAPERED MODEL
SLIM MODEL
SLIM TAPERED MODEL

SKINNY MODEL

ความกว้างไหล่ ความยาวเสื้อ ความยาวแขน รอบเอว
Y4 41.3~42.3 65.5~66.5 60.0~61.0 81.5~82.5
Y5 42.0~43.0 67.5~68.5 61.5~62.5 84.5~85.5
Y6 42.7~43.7 69.5~70.5 63.0~64.0 87.5~88.5
Y7 43.4~44.4 71.5~72.5 64.5~65.5 90.5~91.5
A4 42.3~43.3 65.5~66.5 59.8~60.8 85.5~86.5
A5 43.0~44.0 67.5~68.5 61.3~62.3 88.5~89.5
A6 43.7~44.7 69.5~70.5 62.8~63.8 91.5~92.5
A7 44.4~45.4 71.5~72.5 64.3~65.3 94.5~95.5
AB4 43.3~44.3 66.0~67.0 59.8~60.8 90.5~91.5
AB5 44.0~45.0 68.0~69.0 61.3~62.3 93.5~94.5
AB6 44.7~45.7 70.0~71.0 62.8~63.8 96.5~97.5
AB7 45.4~46.4 72.0~73.0 64.3~65.3 99.5~100.5

หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร

SLIM MODEL

ความกว้างไหล่ ความยาวเสื้อ ความยาวแขน รอบเอว
Y4 42.8~43.8 67.5~68.5 59.2~60.2 84.5~85.5
Y5 43.5~44.5 69.5~70.5 60.7~61.7 86.5~87.5
Y6 44.2~45.2 71.5~72.5 62.2~63.2 88.5~89.5
Y7 44.9~45.9 73.5~74.5 63.7~64.7 90.5~91.5
A4 44.6~45.6 67.5~68.5 59.3~60.3 89.0~90.0
A5 45.3~46.3 69.5~70.5 60.8~61.8 91.0~92.0
A6 46.0~47.0 71.5~72.5 62.3~63.3 93.0~94.0
A7 46.7~47.7 73.5~74.5 63.8~64.8 95.0~96.0
AB4 45.6~46.6 68.0~69.0 59.3~60.3 93.5~94.5
AB5 46.3~47.3 70.0~71.0 60.8~61.8 95.5~96.5
AB6 47.0~48.0 72.0~73.0 62.3~63.3 97.5~98.5
AB7 47.73~48.73 74.0~75.0 63.8~64.8 99.5~100.5
BB4 46.4~47.4 68.5~69.5 59.5~60.5 101.5~102.5
BB5 47.1~48.1 70.5~71.5 61.0~62.0 103.5~104.5
BB6 47.8~48.8 72.5~73.5 62.5~63.5 105.5~106.5
BB7 48.5~49.5 74.5~75.5 64.0~65.0 107.5~108.5

หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร

SLIM TAPERED MODEL

ความกว้างไหล่ ความยาวเสื้อ ความยาวแขน รอบเอว
Y4 40.3~41.3 66.5~67.5 58.5~59.5 81.5~82.5
Y5 41.0~42.0 68.5~69.5 60.0~61.0 84.5~85.5
Y6 41.7~42.7 70.5~71.5 61.5~62.5 87.5~88.5
Y7 42.4~43.4 72.5~73.5 63.0~64.0 90.5~91.5
A4 41.3~42.3 66.5~67.5 58.5~59.5 85.0~86.0
A5 42.0~43.0 68.5~69.5 60.0~61.0 88.0~89.0
A6 42.7~43.7 70.5~71.5 61.5~62.5 91.0~92.0
A7 43.4~44.4 72.5~73.5 63.0~64.0 94.0~95.0
AB4 42.3~43.3 67.0~68.0 58.5~59.5 89.5~90.5
AB5 43.0~44.5 69.0~70.0 60.0~61.0 92.5~93.5
AB6 43.7~44.7 71.0~72.0 61.5~62.5 95.5~96.5
AB7 44.4~45.4 73.0~74.0 63.0~64.0 98.5~99.5

หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร

CLASSICO TAPERED MODEL

ความกว้างไหล่ ความยาวเสื้อ ความยาวแขน รอบเอว
Y4 40.3~41.3 67.5~68.5 58.5~59.5 84.0~85.0
Y5 41.0~42.0 69.5~70.5 60.0~61.0 86.0~87.0
Y6 41.7~42.7 71.5~72.5 61.5~62.5 88.0~89.0
Y7 42.4~43.4 73.5~74.5 63.0~64.0 90.0~91.0
A4 41.3~42.3 67.5~68.5 58.5~59.5 87.5~88.5
A5 42.0~43.0 69.5~70.5 60.0~61.0 89.5~90.5
A6 42.7~43.7 71.5~72.5 61.5~62.5 91.5~92.5
A7 43.4~44.4 73.5~74.5 63.0~64.0 93.5~94.5
A8 44.1~45.1 75.5~76.5 64.5~65.5 95.5~96.5
AB4 42.3~43.3 68.0~69.0 58.5~59.5 93.0~94.0
AB5 43.0~44.0 70.0~71.0 60.0~61.0 95.0~96.0
AB6 43.7~44.7 72.0~73.0 61.5~62.5 97.0~98.0
AB7 44.4~45.4 74.0~75.0 63.0~64.0 99.0~100.0
BB4 42.8~43.8 68.5~69.5 58.8~59.8 100.0~101.0
BB5 43.5~44.5 70.5~71.5 59.5~60.5 101.5~102.5
BB6 44.2~45.2 72.5~73.5 60.2~61.2 104.0~105.0
BB7 44.9~45.9 74.5~75.5 60.9~61.9 10.6.0~107.0

หน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตร