INFORMATION

ประกาศร้านค้าเปิดให้บริการตามปกติ

14.07.2021

INFORMATION

ประกาศ SUIT SELECT 7 สาขา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยร้านค้ามีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เรายินดีพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะ