INFORMATION

มาตรการป้องกัน COVID-19 by SUIT SELECT

28.12.2020

INFORMATION

ทางแบรนด์และห้างสรรพสินค้าได้มีการร่วมมือจัดทำมาตรการป้องกันเชื้อโควิด2021 เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้มั่นใจในความสะอาด และความห่วงใยที่เรามีต่อลูกค้าของเราทุกท่าน ดังนี้

 

 

 

มาตรการป้องกัน COVID2021


1) ตรวจเช็คอุณหภูมิของพนักงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการ

 


2) แสกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ตามมาตรการของรัฐ  
3) พนักงานผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย Face shield และถุงมือ
4) ทำความสะอาดพื้นที่สำคัญภายในร้านเช่น เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ห้องลองเสื้อผ้า และโต๊ะ Fun stage


 

5) มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกๆ 3 ชั่วโมง

 

 

6) หลังจากที่ลูกค้าได้ลองสินค้าแล้วพนักงานจะทำการฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป

 ทั้งนี้พนักงานและบุคลากรทุกคนของแบรนด์ SUIT SELECT ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังไว้ใจเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราทุกสาขา และจะรักษามาตรฐานการบริการและความสะอาดแบบนี้ตลอดไปเพื่อต่อสู้สถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง


#suitselect