GUEST SNAP

Nichkhun in Tuxedo in the movie Brother of the year!

คุณนิชคุณสวมสูท Tuxedo ปก Shawl collar ในฉากงานแต่งงานของเจนกับโมจิ จากภาพยนตร์เรื่อง น้องพี่ที่รัก(Brother of the year) ปี 2018 ที่ผ่านมา