SERVICE

WRAPPING SERVICE

บริการห่อของขวัญฟรี

ในโอกาสพิเศษและเทศกาลต่างๆ
ทางร้านมีบริการห่อของขวัญ
หากท่านต้องการสามารถแจ้งได้ที่พนักงาน
กล่องของขวัญมีให้เลือก 3 ขนาด

1.ใหญ่ ราคา 40 บาท
2.กลาง ราคา 30 บาท
3.เล็ก ราคา 20 บาท

ページTOPへ戻る